Parken kulturhus

Om nettstaden og personvern

Ingen av tenestene knytt til vår nettstad krever at ein må oppgi sensitiv informasjon.

Sikker nettstad

Nettstaden nyttar HTTPS for å sikre nettløysinga mot hacking. HTTPS gjer at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettlesaren og datamaskina/mobilen din og serveren som driv nettstaden.

Informasjonskapslar (cookies)

Nettstaden nytter informasjonskapslar – såkalte «cookies» – der dette er formålstenleg, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukaren sitt bruksmønster eller annan informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslane blir kun nytta for å tilpasse tenestene slik at brukarane får ei betre oppleveling, f.eks. ved at nettstaden huskar tidlegare brukerinnstillingar som har blitt gjort på sida, slik som valgt bandbreidde.

Webanalyse

Vi brukar analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn opplysningar om besøkande på nettstaden. Formålet er å utarbeide statistikk som vi brukar for å forbetre nettstaden og dei digitale tenestene våre.

Statistikken kan for eksempel gi oss svar på kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstader brukarane kjem frå og kva for nettlesarar som blir brukt.

Opplysningane blir anonymisert slik at vi ikke kan spore opplysningane tilbake til den enkelte brukar. I Google Analytics blir det nytta IP-anonymisering, det vil sei at dei tre siste sifra i IP-adressa blir fjerna.

Ansvarleg redaktør

Ansvarleg redaktør for nettstaden er Hans Pareliussen.