Parken kulturhus

Parken kulturhus // Konsertsal

Konsertsalen vår kan nyttast til dei fleste føremål, som konsertar, teater, foredrag og seremoniar.

Scenesetting sett ovenfra - Klikk for stort bilete  
Amfi

Konsertsalen tar 500 stk i fast i amfi, men det er også mogleg å sette inn 50 ekstra stolar i orkestergrav, dersom denne ikkje er i bruk. FOH er plassert rett framfor midtgang.

Hovudscena kan tilpassast både forsterka og akustisk musikk. 

Flygel på scene - Klikk for stort bilete  

Scenesetting konsertsal - Klikk for stort bilete 

Om lokala og prisar