Parken kulturhus

Arbeideren kulturhus

Arbeiderforeningen er byens gamle teater og forsamlingshus. Teatret vårt er inne som fast leigetakar, og det er berre unntaksvis at det lånast ut til andre.

  • Bygget har sitteplassar til ca. 200 tilskodarar i sal og 100 på galleri
  • Stor scene m/sceneteppe
  • Sminke-/garderoberom for aktørar
  • Flygel og piano
  • Bordoppsett til ca. 100 personar.
  • I salen finst eit enkelt taleanlegg m/mik og enkelt scenelys.
     

Om lokala og prisar