Parken kulturhus

  

Kjære publikum,

Pga. dei gjeldande koronatiltaka er det ein del endringar i programmet framover.
Alle billettkjøparar som er påverka av dette, vil bli kontakta på e-post.

Har du kjøpt billett over disk ved eit av biblioteka i Ålesund eller har evt. spørsmål kan du kontakte oss på billett@alesund.kommune.no.

Når det gjeld refunderinger så er dette under arbeid. 

Vi takkar for tolmodet.

Oppdatering januarprogrammet, pr 17.01.22:

  • 20.1 – Slik taklar du idiotane på jobben: Blir flytta til hausten, ny dato kjem.
  • 22.1 – Nyttårskonsertane: Avlyst
  • 25.1 – Kunstklubben: Pr no vil denne bli gjennomført som planlagt.
  • 27.1-19.2: Margot i 100 over 80: Alle framsyningar er avlyste.
  • 23.2 – Andrew Lloyd Webber Musical Galla: Avlyst