Parken kulturhus

 

Sommar i Parken

I mai, juni og juli blir det sommar i både Parken og byparken, med lette intimkonsertar, hengekøyer og ope hus for både byen si befolkning og besøkande.

Vi byr på eit konsertprogram med innslag av viser, blues og jazz og pop.

I juli opnar vi foajeen vår mot byparken og har ope hus og tilbyr hengekøyer, lesestoff, toaletter og andre fasilitetar til brukarar av byparken

God sommar og vel møtt!